ANDRE  YDELSER

Revisorerklæringer

Når du har brug for en revisorerklæring på dit årsregnskaber, kan vi som registrerede revisorer tilbyde fire forskellige typer erklæringer. Erklæringerne stiller forskellige grader af sikkerhed for oplysningerne i årsregnskabet, og behovet for sikkerhed tager vi stilling til sammen ud fra en konkret vurdering af din virksomhed, lovens krav og det signal, du gerne vil sende til din interessent- og kundekreds.

Du kan læse mere om de fire erklæringer vedrørende assistance, review, udvidet gennemgang og revision på www.kv-revision.dk

Regnskaber, der stemmer 

Hos KV Revision kan vi hjælpe dig med aflæggelse af års- og perioderegnskab, selvangivelse og skat. Med udgangspunkt i bogføringen udformer vi årsregnskaber/årsrapporter i henhold til gældende lovgivning for selskaber, personligt ejede virksomheder, fonde, foreninger, selvejende institutioner m.v.

Har du har brug for vores hjælp til at få et års- eller perioderegnskab, der stemmer, så kontakt os på telefon +45 49 21 48 00 eller læs mere her

​Langsigtet rådgivning

Udover den løbende skattemæssige og økonomiske rådgivning tilbyder vi rådgivningen vedrørende generationsskifte, selskabsstiftelse, virksomhedsomdannelse, aktieombytning, tilførsel af aktiver samt køb, fusion og spaltning samt udlejning af fast ejendom.

KV Revision Registreret Revisions ApS
Løvdalsvej 7A  /  3000 Helsingør
Tlf: +45 49 21 48 00
En del af KV Revision